Werken aan betrouwbare klauwgezondheid

Een goede klauwgezondheid draagt bij aan duurzame en gezonde koeien, want klauwen moeten het voer ophalen en de melk wegbrengen. Als een koe iets aan het locomotie-apparaat mankeert, dan leidt dit tot verminderde melkgift en kunnen ziektes ontstaan. Klauwproblemen zijn de meest voorkomende redenen om een koe af te voeren. Zoolbloedingen komen gemiddeld bij koeien in Nederland het meeste voor (26%), gevolgd door mortellaro (22%), stinkpoot en witterlijn defecten (18%), zoolzweren (9%) en tussenklauwontstekingen (7%). Klauwproblemen schaden het welzijn van uw koeien en hebben grote financiële consequenties:

  • Verminderde melkproductie door stress en verminderde drogestofopname;
  • Behandelkosten (producten, tijd veehouder, klauwbekapper en dierenarts);
  • Derving melk bij behandeling met antibiotica;
  • Grote kans op afvoer (hogere kosten voor vervanging);
  • Groter aantal inseminaties en verlengde tussenkalftijd.

In de meeste gevallen worden kreupelheden bij melkvee door u zelf of door de klauwbekapper opgelost. De dierenarts wordt vaak pas ingeschakeld als de schade aan de klauw of ondervoet ernstiger is. Zo verwijderen wij regelmatig tylomen, amputeren wij klauwen (chirurgisch en zaagmethode) of worden wij bij een koe gevraagd om onder verdoving een grote (wand)zweer weg te snijden. In de onderstaande tabel kunt u zien dat steeds meer veehouders hun koeien door ons laten behandelen.

Preventief werken aan een betere klauwgezondheid
Voorkomen is beter dan genezen en dat geldt zeker voor kreupelheden. Als een koe eenmaal kreupel is, is de kans erg groot dat ze na behandeling dit weer wordt. Ze belast één van haar poten namelijk minder en hierdoor wordt de last over de andere poten verdeeld, waardoor zij kreupel kan worden aan een andere poot.

Als kreupelheden tot een vervroegde afvoer lijden, is het voor u al snel interessant om klauwaandoeningen te voorkomen. Onze experts op het gebied van klauwgezondheid kunnen u daar op verschillende manieren bij helpen. Wij kunnen bij u langs komen voor een klauwgezondheidsconsult of onze studenten kunnen op een laagdrempelige en voordeligere manier een analyse uitvoeren. In beide gevallen kijken we naar de oorzaak van de kreupelheden, bijvoorbeeld door het gedrag van de koeien te analyseren met een timelapse camera, ligtijden te meten of door naar de huisvesting te kijken. Met deze data kunnen wij een advies op maat maken voor uw bedrijf.

Wilt u graag advies over klauwproblemen bij u op het bedrijf of wilt u een afspraak maken? Klik op onderstaande link of neem contact op met de praktijk: 0348-442653.