1-1 relatie

Rund

De Verordening “Registratie en verantwoording antibioticumgebruik rundersector van het PVV d.d. 30 juni 2011” geeft aan dat alle veehouders met een rondom jaar gemiddelde van 5 dieren of meer onder deze regeling vallen. Dit geeft aan dat als u 5 of meer dieren heeft, in bezit moet zijn van een 1-1 overeenkomst met uw dierenarts en binnen 12 maanden een bedrijfsspecifiek gezondheidsplan/KoeKompas en bedrijfsbehandelplan op moet stellen.

Wij hebben de 1-1 relaties digitaal vastgelegd op de website van inforund. De geborgde dierenartsen rund die op dit moment werkzaam zijn bij ons:

Varken

Heeft u 5 of meer varkens dan moet u in het bezit zijn van een 1-1 relatie met uw dierenarts en dient u binnen 12 maanden een bedrijfsspecifiek gezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan op te stellen met uw dierenarts.

Wij hebben de 1-1 relaties digitaal vastgelegd op de website van Infovarken. De geborgde varkensdierenartsen die op dit moment werkzaam zijn bij ons: