Over ons

De Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk (ULP) is een unieke dierenartsenpraktijk gelegen in Harmelen. Wij zijn de enige dierenartsenpraktijk in Nederland die verbinding heeft met de Faculteit Diergeneeskunde. Wij houden ons dagelijks bezig met het bevorderen van optimale diergezondheid en wij zijn een professionele organisatie waar kwaliteit en service hoog in het vaandel staan. Vanuit onze moderne praktijk werken wij met ons enthousiaste team van dierenartsen en ondersteuners. Door ons filmpje te bekijken krijgt u een kleine impressie van onze werkzaamheden in de praktijk.

Missie

De missie van de ULP is het bevorderen van een optimale diergezondheid door het bieden van kwalitatief hoogwaardige producten en diensten aan haar klanten vanuit een professioneel ingerichte organisatie en in een uniek samenwerkingsverband met de faculteit Diergeneeskunde.

Visie

Door kennis en kunde, uitmuntende service, intensieve samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde, unieke netwerkverbindingen en een geborgd kwaliteitsmanagement systeem is de ULP een toonaangevende veterinaire partij voor de stakeholders in de sector. De ULP verzorgt in een marktgerichte setting veterinaire dienstverlening aan eigenaren van landbouwhuisdieren, praktijkgericht onderwijs aan diverse partijen en toepassingsgericht onderzoek voor farmaceutische bedrijven en overheidsinstellingen.

Met veel inzet en plezier werken ULP medewerkers samen in een team van gedreven professionals vanuit de gedeelde passie voor de veehouderij, dier en mens.
Als betrouwbare kennispartner op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn, volksgezondheid en voedselveiligheid draagt de ULP bij aan een toekomstbestendige veehouderij.

Kwaliteit, klantgerichtheid, betrouwbaarheid, betrokkenheid, innovatief en ondernemerschap zijn kernwaarden die richtinggevend zijn voor het gedrag en de attitude van de medewerkers van de ULP.

ISO-9001 certificering

ULP is sinds juli 2013 ISO-9001 gecertificeerd. Wij vinden het belangrijk dat wij u de juiste professionele hulp kunnen bieden en zo ook een stukje vertrouwen uitstralen. Wij worden jaarlijks getest of wij nog steeds voldoen aan de certificering, daarom bent u bij ons altijd verzekerd van deskundigheid en professionaliteit.

Wat houdt ISO-9001 gecertificeerd zijn nu eigenlijk in? Wij werken volgens de KRD ISO-9001 criteria en dit betekent dat wij streven naar het verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering volgens de ISO norm. Deze norm is aangevuld met de eisen van de Kwaliteits Richtlijn Dierenartsenpraktijken, ook wel de KRD genoemd. Onze kwaliteit merkt u niet alleen in het verlenen van onze service maar ook in onze hoogwaardige producten.

Partners