Update behandeladvies schapen met blauwtong

Update informatie: 18-10-2023

Ruim een maand geleden is blauwtong uitgebroken in ons praktijkgebied en de meeste van jullie hebben hier de gevolgen van meegekregen met daarbij ernstig zieke schapen en uitval. In de praktijk ervaren we de zorgen en frustraties bij de schapenhouders. Iedereen is zoekende naar de juiste behandeling van dieren om dieren beter te krijgen, maar helaas valt het resultaat vaak toch tegen. We zien nu schapen die de aanvankelijke infectie lijken te overleven, maar toch als restverschijnsel zeer ernstige kreupelheid overhouden. Onze zorg hierbij is ook het mogelijk onaanvaardbaar lijden van deze dieren. We weten nog niet welke schade op lange termijn over zal blijven en adviseren bij twijfel ons te raadplegen om in overleg een verstandige keuze te maken over het lot van deze dieren.

Omdat het ziektebeeld van deze Blauwtong serotype 3 variant in Nederland onbekend is, heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) de afgelopen periode een aantal acuut zieke schapen door middel van pathologisch onderzoek uitgebreid bekeken. Aangedane schapen hebben als gevolg van lekkage van bloedvaten door de blauwtong infectieproblemen in verschillende orgaansystemen, waarbij ook de nierfunctie van de dieren kan zijn aangedaan. Het is niet bekend of de nierfunctie direct aangetast wordt door het blauwtongvirus, het vochttekort in het dier of dat het gebruik van pijnstillers, zoals Novem of Rimadyl, dit mogelijk in negatieve zin beïnvloeden. In de praktijk willen we het gebruik van deze middelen toch gaan beperken tot een eenmalige injectie aan het begin van het ziekteproces. Daarnaast willen we dieren ondersteunen met een andere vorm ontstekingsremmers, de zogenaamde corticosteroïden (Trovex). Voor verdere pijnstilling is het advies om schapen op voorschrift van de dierenarts te behandelen met paracetamol. We zijn ons bewust dat we nu ook nog niet zeker weten of dit de beste behandeling is, maar hopen op basis van de resultaten van de onderzoeken tot dusver, dat dit mogelijk wel tot verbetering leidt. Bij nieuwe inzichten zullen we u uiteraard opnieuw informeren.

Behandeladvies per oktober 2023
In de praktijk wordt het behandeladvies als volgt bij schapen met een blauwtonginfectie:

  • Dag 1: eenmalige injectie met Novem (dosering: 1 ml per 20 kg lichaamsgewicht) in de spieren aangevuld met eenmalige injectie Trovex (dosering: 1 ml per 50 kg lichaamsgewicht) in de spieren. Voor zowel het toedienen van Novem als Trovex is de cascaderegeling van toepassing.
  • Vanaf dag 2: driemaal daags 2 tabletten 500 mg paracetamol voor een schaap van 50 kg (verkrijgbaar via de praktijk). Hierbij is de cascaderegeling van toepassing. Voor het toedienen ervan zijn er pillenschieters beschikbaar die u ook bij ons kunt bestellen. Eventueel kunt u de paracetamol ook in water oplossen en met een spuit in de bek toedienen. Let hierbij op dat het schaap zich niet verslikt.
  • Antibiotica in overleg met uw dierenarts bij bijkomende infecties van bijvoorbeeld longen of gewrichten.
  • Als een dier erg benauwd blijft, kunnen we in overleg nogmaals eenmalig een injectie Trovex adviseren, maar veelvuldig gebruik van deze middelen wordt afgeraden.
  • Indien geen verbetering of bij twijfel overleg met de praktijk.

Dit advies is op basis van de laatste inzichten in de ziekte blauwtong (zie Afwegingskader voor behandelingsperspectief van schapen met BTV-3 (gddiergezondheid.nl)). Mogelijk zal het behandeladvies nog veranderen de komende weken, maar voor nu is het wel de beste behandeloptie van schapen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de praktijk.