Student bij ULP ontwikkelt checklist voor kalveropfok

Afgelopen jaar heeft studente Lisanne Leenaarts, derdejaars student op hogeschool Inholland te Delft, stage gelopen bij de ULP. Het doel van de stage was om de behoefte van advisering qua kalveropfok in kaart te brengen en aan de hand hiervan een praktisch bruikbare en gewenst hulpmiddel (tool) te ontwikkelen. Bij 24 melkveehouders zijn interviews afgenomen. Deze bedrijven hadden een gemiddelde kalversterfte van 10,16% (het landelijk gemiddelde van het kengetal kalversterfte was 10,29% voor het derde kwartaal van 2020). De kalversterfte van de geïnterviewde bedrijven varieerde tussen de 3 en 27 procent. Er zat dus veel spreiding tussen de bedrijven.

In de interviews heeft Lisanne de vraag gesteld wat de melkveehouder het belangrijkste vindt op het bedrijf. In tabel 1 zijn alle categorieën te zien met de gemiddeldes van de antwoorden. Tijdens de interviews zijn ook vragen gesteld over o.a. het kengetal kalversterfte, of er behoefte is aan een tool, waar deze over zou moeten gaan en hoe deze tool eruit zou moeten zien.

Slechts vijf van de 24 geïnterviewde melkveehouders zegt behoefte te hebben aan een tool. Wel is aan alle melkveehouders nog gevraagd over welk onderwerp ze de tool zouden willen hebben en wat voor soort tool. Van de 24 geïnterviewde melkveehouders vinden tien een checklist de meest overzichtelijk tool (zie tabel 2). Met de vraag over het onderwerp is gebleken dat iedereen een ander onderwerp wil, wel komen hygiëne en diarree met de meeste stemmen bovenaan.

Checklists
Op basis van deze resultaten is gekozen om drie verschillende soorten checklists ontwikkeld: ‘De invulchecklist’, ‘10 Punten check’ en de ‘Checklist reiniging’.

De invulchecklist (klik HIER) kan zelfstandig of samen met een adviseur ingevuld worden. Het doel is om verbeterpunten op te sporen, en een werkprotocol voor uzelf of uw medewerkers op te stellen. De checklist is onderverdeeld in zes onderwerpen: afkalfstal, biest, kalverbox, speenemmer, speenfles sonde, voeding en overig.

In de checklist reiniging (klik HIER) staat hoe de reiniging het meest effectief is. De reiniging is opgesplitst in drie stappen: fysisch reinigen, chemisch reinigen en indrogen. Voor de onderdelen afkalfstal, kalverbox en speenemmer, speenfles en sonde staat beschreven hoe de reiniging het meest ideaal is. Deze stappen kunnen wederom worden afgekruist wanneer het is gedaan.

Bij de 10 punten check (klik HIER) zijn de belangrijkste tien punten van de kalveropfok in de eerste 14 dagen (de meest risicovolle periode) bij elkaar gezet. Systematische uitvoering van deze punten zijn de basis voor een optimale immuniteit en hygiëne. Bij deze 10 punten check kan afgekruist worden wat is/wordt gedaan. De check is eenvoudig te gebruiken, omdat deze uitgeprint en geplastificeerd kan worden en vervolgens kan worden opgehangen in de stal.