Zwanger? Vermijd de stal rondom aflammeren!

Waarom is het onverstandig om in de stal te komen als je zwanger bent of zwanger wilt worden? Schapen kunnen diverse bacteriën en/of virussen bij zich dragen die ook overgedragen kunnen worden op mensen, de zogenaamde zoönosen. Dit kan bij zwangere vrouwen leiden tot vroeggeboorte (abortus) van de ongeboren vrucht. Een voorbeeld van een bacterie is C. burnetti. Deze bacterie zorgt voor een infectie die bekend staat als Q-koorts. Schapen en geiten kunnen dit symptoomloos bij zich dragen, maar kan ook bij dieren zorgen voor abortus. Er is bekend dat C. burnetti tijdens het aflammeren meer wordt uitgescheiden en dus een gevaar kan zijn voor mensen.

Er kan niet tegen alle zoönosen direct iets gedaan worden om het te voorkomen. Daarom is ons advies om niet in stal te komen of in contact te komen met schapen en geiten die aan het aflammeren zijn. Tegen Q-koorts kan wel iets gedaan worden, namelijk vaccineren. De Q-koorts vaccinatie is een verplichte vaccinatie voor bedrijven met melkschapen en -geiten met meer dan 50 dieren en voor bedrijven met een publieke functie. Bedrijven met een publieke functie zijn o.a. kinderboerderijen, zorgboerderijen en boerderijcampings, maar ook bedrijven die lammetjesdagen organiseren. De vaccinatie moet 3 weken voor de dekking of inseminatie van het dier gedaan worden en binnen 12 maanden van de vorige vaccinatie. Hierbij moet ook de datum van dekking of inseminatie bijgehouden worden. De NVWA kan hier streng op controleren. Indien een bedrijf niet voldoet aan de vaccinatie kan dit leiden tot hoge geldboetes. Wilt u gelijk een afspraken maken om uw schapen en/of geiten te vaccineren? Klik dan op onderstaande link of bel naar de praktijk via het telefoonnummer 0348-442653.