Veilig en effectief voetbaden

Het regelmatig inzetten van een voetbad is van belang voor een goede klauwgezondheid. De meest gebruikte middelen in een voetbad zijn formaline en kopersulfaat, helaas zijn beide middelen niet ideaal. Formaline staat op de lijst van kankerverwekkende stoffen, wanneer de dampen worden ingeademd of bij contact met de huid en kopersulfaat is zeer slecht voor het milieu en is daarom verboden. Van formaline verwacht met dat het ook op termijn verboden zal gaan worden, vanuit de Europese wetgeving. Het is dus zoeken naar alternatieven voor een veilig en werkzaam voetbad.

Wij hebben een onderzoek gedaan naar het gebruik van Exolium Hoofmix in combinatie met een individuele aanpak van acute Mortellaro gevallen (rode, pijnlijke plekken van meer dan 2 cm). Hoofmix bestaat uit koperchelaat en mierenzuur, en heeft geen schadelijke effecten voor de volksgezondheid of het milieu. De concentratie koper in een voetbad met Exolium Hoofmix voor 150 koeien is 0,059 kg koper en bij gebruik van kopersulfaat 1,8 kg koper. Exolium Hoofmix gebruikt dus per voetbad 31 keer minder koper dan een voetbad met kopersulfaat.

Op twee bedrijven is er 12 weken iedere 2 weken een voetbad gebruikt met Exolium Hoofmix afgewisseld met 11 weken Formaline. Het ene bedrijf begon met de Exolium Hoofmix voetbaden (Bedrijf 1) en het andere bedrijf met de Exolium Hoofmix voetbaden (Bedrijf 2). Tevens werden alle acute Mortellaro gevallen individueel behandeld en onder een verbandje gezet. De koeien werden aan het begin van de studie en na de periode van 2 x 11 weken allemaal in de bekapbox gezet en beoordeeld.

Vervolgens zijn alle Mortellaro scores van de drie boxscores met elkaar vergeleken en is er gekeken hoe de resultaten waren na iedere periode van 11 weken. Er waren de volgende mogelijkheden:

  • Genezen           Mortellaro is verdwenen
  • Verbeterd          Mortellaro is van het actieve naar het chronische stadium gegaan
  • Onveranderd    Mortellaro is gelijk gebleven
  • Verslechterd     Mortellaro is van het chronische naar het actieve stadium gegaan

Conclusie
Er is geen verschil aangetoond tussen het gebruik van voetbaden met Formaline of Exolium Hoofmix. Op beide bedrijven zien we de meeste verandering in de periode van 11 weken, ongeacht welk middel er in het voetbad is gebruikt. De individuele aanpak van de koeien met een acute M2 lesie is belangrijk om de infectiedruk op de bedrijven omlaag te krijgen en heeft veel effect gehad op de gunstige resultaten in de eerste 11 weken. Exolium Hoofmix lijkt bij iedere 2 weken toepassing een goed en veilig alternatief voor Formaline. De kosten en frequentie van behandelen zullen we nog verder uitzoeken.

Heeft u vragen over dit onderzoek of zou u graag aanvullende informatie willen ontvangen van andere lopende onderzoeken? Neem dan contact op met Steven Sietsma via de onderstaande knop of door te bellen naar de praktijk op 0348-442653.