Toelichting visitetarieven ULP

Uit het klanttevredenheidsonderzoek komt naar voren dat er behoefte is naar de verduidelijking van de verschillende tarieven (bijv. tussen dag en nacht) die wij hanteren. Daarom willen wij u via deze weg informeren.

Telefonisch spreekuur
Tijdens het telefonisch spreekuur  is er (in de meeste gevallen) een dierenarts aanwezig om advies te geven of inhoudelijke vragen te beantwoorden. Wanneer u belt buiten deze tijden, wordt u te woord gestaan door de ondersteunende collega’s.

Telefonisch spreekuur:

 • Maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 8.30 uur.
 • Zaterdag van 8.00 tot 8.30 uur.

Visitetarieven
Onze dierenartsen staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar. Echter zit er verschil tussen de tarieven van een visite die tijdens het spreekuur is doorgebeld en een avond- of nachtvisite. Om onduidelijkheid te voorkomen, leggen wij u de verschillende visites hieronder aan u uit. De visites worden ingedeeld in twee groepen, namelijk tijdens- en buiten openingstijden

Tijdens openingstijden:

 • Visite: dit is onze reguliere visite. Elke dag om 8.30 uur wordt de route gemaakt. Deze proberen wij zo efficiënt mogelijk in te delen voor onze dierenartsen en proberen wij rekening te houden met uw wensen.
  • U belt de visite door tussen 7.00 en 8.30 uur op de betreffende dag. U kunt de visite ook via WhatsApp aan ons doorgeven (uitgezonderd: spoedvisites). Dit is handig als u ’s avonds of ’s ochtends vroeg in de ochtend in de stal loopt.
  • U belt de visite door voor de volgende werkdag of een later moment in de week/maand.
  • Indien u gebruik maakt van ons visite-abonnement zijn alle visites gemeld tussen 7.00 en 8.30 uur dezelfde dag en de al ingeplande bedrijfsbezoeken gratis.
 • Bedrijfsbezoek rund visite: maakt u gebruik van de maandelijkse, 6 wekelijkse of tweemaandelijkse begeleiding? Dan is er sprake van een ‘bedrijfsbezoek rund visite’. Deze visite heeft hetzelfde tarief als de reguliere visite en valt onder het visite abonnement als u dit heeft afgesloten.
 • Visite buiten spreekuur: de visite wordt na 8.30 doorgebeld voor de dezelfde dag. U betaalt dat een aangepast tarief t.o.v. de ‘normale’ visite.
 • Spoed visite: als u een spoedgeval heeft (bijv. een verlossing), dan streven wij er naar om binnen een half uur bij te zijn. Heeft u geen spoedgeval, maar belt u na 8.30 uur en wilt u dat uw dier dezelfde dag wordt nagekeken? Dan is er sprake van een visite buiten spreekuur.

Buiten openingstijden:
De praktijk is geopend en telefonisch bereikbaar 17.00 uur. Buiten openingstijden hebben onze dierenartsen zogenaamde consignatiediensten (= oproepdiensten) en verblijven niet op de praktijk. Heeft u een dierenarts nodig, dan komen zij vanaf hun huisadres direct naar u toe.

 • Avondvisite: Tussen 17.00 en 23.00 uur is er sprake van een avondvisite.
 • Nachtvisite: van 23.00 tot 7.00 uur is er sprake van een nachtvisite.
 • Visite ochtend: geldt van 7.00 en 8.00 uur. U betaalt in dit geval hetzelfde tarief als de ‘avondvisite’.
 • Visitetarief zaterdag: belt u tussen 8.00 en 8.30 uur naar het spreekuur voor een afspraak, dan kunnen wij voor die dag een efficiënte route maken. U betaalt hetzelfde tarief als de reguliere visite*.
 • Visite weekend/feestdag: heeft u een dierenarts nodig en belt u zaterdag ná 8.30 uur óf heeft u ons nodig op een feestdag, dan is er sprake van een hoger tarief.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de bovenstaande uitleg, neem dan contact op met de praktijk: 0348-442653.