Scan uw dieren op dracht!

Met een vooruitziende blik de aflammerperiode in!

Waarom scannen?
Wij adviseren u om uw dieren te laten controleren op dracht. Wij doen dit door middel van scannen van uw dieren. Wij hebben sinds kort een nieuwer scanner die het mogelijk maakt om schapen via de flank te kunnen scannen. Het scannen van dieren heeft de volgende voordelen:

  • U kunt het voer aanpassen aan de behoefte van de ooi en daarmee het risico op slepende melkziekte verkleinen!
  • U weet welke dieren drachtig zijn, zodat u niet onnodig op dieren wacht terwijl ze niet drachtig zijn en u ze voert terwijl ze niet drachtig zijn
  • U krijgt een indicatie van de hoeveelheid lammeren

Wanneer scannen?
Wij kunnen vanaf 30 dagen dracht uw dieren scannen. De meest optimale periode is tussen de 40 & 50 dagen dracht. Dan kan ook redelijk vastgesteld worden of er sprake is van één – of meerlingdracht.

Gescheiden voeren!
Wanneer u weet welke ooien drachtig zijn en of er sprake is van meerlingen, dan adviseren wij u om verschillende groepen dieren te maken. Een ooi die drachtig is van meerdere lammeren heeft namelijk een hogere voerbehoefte dan een ooi die maar één lam krijgt. Het voordeel hiervan is dat bij de ooien die drachtig zijn van een meerling, het risico op slepende melkziekte beperkt kan worden door een wat rijkere voeding in de laatste fase van de dracht. Andersom geldt bij de ooien die drachtig zijn van een éénling, dat het risico op zware lammeren beperkt kan worden door iets minder rijk te voeren in de laatste fase. Na afloop van het scannen van uw dieren, kunnen we met u meteen een plan maken voor de indeling van groepen.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • U maakt tijdig een afspraak met de praktijk zodat u kan worden ingepland bij één van onze experts.
  • Sluit de dieren in stal op voordat wij komen, om zo min mogelijk stress te creëren. Het heeft de voorkeur om binnen te scannen.
  • Zorg dat u markeerstiften bij de hand heeft en/of pen en papier om de administratie te verwerken.
  • Het scheren van de schapen is niet nodig met ons echo apparaat.

Afspraak maken?
Neem telefonisch contact op met de praktijk: 0348-442653.