Registratie

Als houder van schapen of geiten bent u verplicht om een uniek bedrijfsnummer (UBN) aan te vragen. Dit geldt zowel als u schapen bedrijfsmatig houdt en als u juist maar één of twee schapen voor de hobby houdt. Bij dierziektecrises of problemen voor de volksgezondheid moet er snel gehandeld kunnen worden. Daarom is er regelgeving voor de identificatie en registratie van schapen en geiten. Alle schapen en geiten in Nederland moeten geregistreerd zijn. Daarnaast moeten de dieren twee oormerken in en veranderingen in het aantal, verblijfplaats en verplaatsing in Nederland of van en naar het buitenland, wordt in het I&R-systeem bijgehouden.

U kunt een uniek bedrijfsnummer (UBN) aanvragen via het RVO en u bent zelf verantwoordelijk om dit tijdig te doen. U dient al uw dieren op dit UBN te registreren en wijzigen binnen 7 kalenderdagen te melden. Zijn er lammeren geboren, dan dient u deze binnen 6 maanden te registreren. Klik HIER voor meer informatie op de website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).