Mestonderzoek

Het advies is om regelmatig een mestmonster te nemen van uw schapen en/of geiten. Maar waarom is mestonderzoek zo belangrijk? Door in kaart te brengen welke wormen in uw schapen of geiten aanwezig zijn, kan een gerichte behandeling worden ingezet. Indien er geen wormen aanwezig zijn, dan is het niet nodig om op dat moment te behandelen. Hierdoor kan resistentie worden voorkomen. Klik HIER om meer te lezen over resistentie. Tevens wilt u liever problemen voorkomen door tijdig mestonderzoek te doen, in plaats van te wachten totdat uw dieren ziek zijn of een groeiachterstand hebben opgelopen.

Wanneer kunt u het beste een mestonderzoek laten doen?

De momenten waarop u het beste mestonderzoek kunt u doen, zijn:

  • In de zomer, 6 weken nadat ze naar een veilige weide zijn gegaan of 3 tot 4 weken nadat ze naar een verdachte weide zijn gegaan.
  • Rond het spenen van de lammeren of rond 1 juli.
  • Bij problemen, zoals diarree, groeivertraging, verdenking worminfecties of schrale en/of slome dieren.
  • 10 tot 14 dagen na de behandeling met een ontwormmiddel. Dan wordt er gecontroleerd of de behandeling effectief is geweest. Indien dit niet het geval is, kan advies worden gegeven over vervolgstappen.

Hoe neemt u een mestmonster?

Om een betrouwbare uitslag te krijgen, is het advies om zo vers mogelijke mest in te leveren bij ons. Dit kunt u doen door te wachten tot uw dieren gaan mesten en dit te verzamelen in een bakje, schone handschoen of plastic zak. Zo weet u ook van welke dieren u mest neemt. Meestal gaan de dieren mesten wanneer u tussen de dieren door loopt.

Helaas zien we in de praktijk nog regelmatig oude mest die van de grond is verzameld. De volgende twee redenen geven aan waarom dit niet wenselijk is:

  • U weet niet van welke dieren de mest afkomstig is.
  • De mest is onbetrouwbaar wanneer deze op de grond heeft gelegen.

Indien er meerdere schapen bij elkaar lopen, dus in dezelfde stal of stuk weide, dan kunt u ook een mengmonster nemen. Probeer van alle dieren een gelijke hoeveelheid mest te verzamelen. Bij een mengmonster is het van belang om de leeftijdsgroepen gescheiden te houden (dus volwassen dieren en lammeren apart). Wanneer u dieren heeft met klachten, denk aan diarree of vermageren dan dient u individuele monsters te nemen. Wij adviseren om de mest zo spoedig mogelijk na monstername bij ons te brengen en koel te bewaren.

Wanneer krijgt u de uitslag?

Onze laborante streeft er naar om binnen 24 uur een uitslag te sturen per email. Als u aan de hand van de uitslag vragen heeft, neemt u dan contact met ons op.

Let op: als u mest inlevert op vrijdag na 11.30, dan krijgt u de uitslag na het weekend.