Mestonderzoek

Ons advies is om regelmatig een mestmonster te nemen van uw schapen en/of geiten voor onderzoek. Door het tellen van de eieren in de mest kan worden bepaald welke wormen in uw dieren aanwezig zijn. Op basis van het aantal en de soort eieren, kan een gerichte behandeling met een ontwormingsmiddel worden ingezet. Indien er geen of zeer lage aantallen eieren in de mest aanwezig zijn, is het niet nodig om te ontwormen. Op deze manier voorkomen we onnodig (blind) behandelen en beperken we het ontstaan van resistentie (ongevoeligheid) op ontwormingsmiddelen. Daarnaast is het ook van belang, om resistentie tegen te gaan,  belangrijk om juist te doseren met een geschikt ontwormmiddel. Het kan ook zinvol zijn om eens te wisselen van ontwormmiddel (vraag hiervoor uw dierenarts voor advies). Klik HIER om meer te lezen over resistentie.

Wanneer kunt u het beste een mestonderzoek laten doen?

De momenten waarop u het beste mestonderzoek kunt u doen, zijn:

  • In de zomer, 6 weken nadat ze naar een veilige weide zijn gegaan of 3 tot 4 weken nadat ze naar een verdachte weide zijn gegaan.
  • Rond het spenen van de lammeren of rond 1 juli.
  • Bij ziekteverschijnselen, zoals diarree, groeivertraging, vermagering en/of sterfte.
  • Bij verdenking op een maagdarmworminfectie.
  • 10 tot 14 dagen na de behandeling met een ontwormingsmiddel. Dan wordt er gecontroleerd of de behandeling effectief is geweest. Indien dit niet het geval is, kan advies worden gegeven over vervolgstappen.

Hoe neemt u een mestmonster?

Om een betrouwbare uitslag te krijgen, is het advies om zo vers mogelijke mest in te leveren bij ons.Wat is belangrijk voor een goed mestmonster:

  • Het monster moet vers zijn en niet afkomstig van de grond. Op deze manier weet je goed van welke dieren de mest afkomstig is en is de uitslag betrouwbaarder.
  • Verzamel de mest in een bakje, schone handschoen of plastic zak.
  • Indien het mestmonster niet dezelfde dag naar de praktijk gebracht kan worden, dan is het advies om deze zonder lucht en gekoeld te bewaren in bijvoorbeeld de koelkast.
  • Wanneer dieren in een groep bij elkaar lopen, kunt u een mengmonster nemen. Het is hierbij belangrijk om gelijke hoeveelheden mest per dier te verzamelen. Daarnaast dienen verschillende leeftijdsgroepen (lammeren en volwassen dieren) gescheiden onderzocht te worden.
  • Bij klachten/ziekteverschijnselen is het beter om een individueel mestmonster te nemen.

Wanneer krijgt u de uitslag?

Mestmonster kunnen op werkdagen tussen 8.00 en 17,00 worden ingeleverd op de praktijk. Indien u vóór 12.00 de mestmonsters op de praktijk inlevert, dan ontvangt u dezelfde dag uitslag per mail. Indien u vragen heeft over de uitslag en/of hoe u het beste kunt behandelen, adviseren wij u om contact op te nemen met de praktijk: 0348-442653.

Let op: als u mest inlevert op vrijdag na 11.30, dan krijgt u de uitslag na het weekend.

Mestabonnement

Laat u meerdere keren per jaar mestonderzoek uitvoeren? Wilt u afgepast advies voor uw dieren? En houdt u ook van korting? Dan is ons mestabonnement misschien wat voor u. Het mestabonnement is een soort strippenkaart en bestaat uit twee varianten, namelijk mestonderzoek groot en klein. Heeft u alle onderzoeken gebruikt, dan kunt u een nieuw abonnement afsluiten. Klik HIER voor meer informatie.