Grip op uiergezondheid

In de zuivelsector streven we naar een hoge levensproductie met gezonde koeien. Vervroegde afvoer door een slechte uiergezondheid en een chronisch verhoogd celgetal staan dat streven in de weg. Nu er minder vervanging is op bedrijven zien we dat na jaren van daling, het tankcelgetal en het gebruik van antibiotica sinds 2020 weer licht toenemen. Het voorkómen van infecties is daarmee actueler dan ooit.

Op veel bedrijven zien wij dat het celgetal sterk fluctueert tussen de seizoenen en dat koeien met een subklinische (onzichtbare) mastitis een grote rol spelen in de verspreiding van mastitisverwekkers. Het is belangrijk om te voorkomen dat deze koeien andere koeien besmetten en nieuwe mastitisgevallen veroorzaken.

Met uiteenlopend succes worden diverse behandelingen voor mastitis ingezet. Het is belangrijk om te weten of een behandeling het gewenste effect heeft gehad. Door regelmatig koeien te onderzoeken wordt duidelijk welke verwekkers een hoofdrol spelen. We kunnen dan gerichte acties inzetten om problemen in de toekomst te voorkomen. Daarnaast is de droogstand een belangrijk speerpunt in het beheersen van uiergezondheid. Het is een ideale periode om koeien met een infectie te behandelen, maar ook een periode waarin juist veel nieuwe infecties ontstaan.

Sinds 2021 bieden wij melkveehouders het programma ‘Grip op uiergezondheid’ aan. Samen met een van onze uiergezondheidsexperts bespreekt u de koeien waarvan het celgetal aandacht verdient. Wij leggen in ons systeem alle gegevens vast inclusief de historie van de koe, eerdere uitslagen van melkonderzoeken en ingezette droogstandstherapie. Per dier wordt samen met u een plan gemaakt, bijvoorbeeld door melkmonsters te onderzoeken. Daarnaast wordt het melkproces en de droogstand geëvalueerd.

Wat houdt het programma “Grip op uiergezondheid” in?
Samen met één van onze uiergezondheidsexpert wordt op regelmatige basis de koeien met een attentie voor het celgetal besproken. De gegevens inclusief historie van de koe, eerdere uitslagen van melkonderzoeken en ingezette droogstandstherapie, worden vastgelegd in een systeem. Alle koeien worden besproken en per dier wordt er samen met de veehouder een plan gemaakt voor onderzoek of therapie. Ook het melkproces en succes van de droogstand worden geëvalueerd. Op basis van de informatie die op deze manier wordt verzameld kunnen gerichte acties worden ingezet ter preventie van nieuwe gevallen.

Waarom is dit programma interessant voor u?

  • kundig en onafhankelijk advies;
  • voor alle attentiekoeien een advies op maat;
  • vast bedrag per maand voor advies;
  • korting op laboratoriumonderzoek.

Nieuw: Droogzetten op kwartierniveau
Bent u klaar voor de volgende stap in selectief droogzetten? Het gebruik van droogzetters is de afgelopen al jaren sterk verminderd. Toch zijn er op veel bedrijven nog mogelijkheden om droogzetters nog nauwkeuriger in te zetten. Kwartieren waar geen infectie in zit hoeven ook geen behandeling met antibiotica te krijgen. Andersom geldt dat koeien die maar in één kwartier een infectie hebben soms alsnog een relatief laag celgetal hebben, maar niet gemist moeten worden.

Bedrijven die de uiergezondheid goed onder controle hebben of bedrijven die streven naar een minimaal gebruik van antibiotica, komen in aanmerking om koeien op kwartierniveau droog te zetten. We kunnen deze bedrijven begeleiden op basis van gedifferentieerd celgetal. Koeien worden bemonsterd voor droogzetten en op basis van celgetal op kwartierniveau, mastitis historie en speenkenmerken wordt besloten om wel of geen behandeling in te zetten. Na droogstand wordt het celgetal geëvalueerd.

Bent u benieuwd of het programma of droogzetten op kwartierniveau voor u interessant is? Neem dan vrijblijvend contact met onze dierenartsen met expertgebied Uiergezondheid op en we lichten dit programma graag aan u uit.