Focus op vruchtbaarheid

Door maandelijkse bedrijfsbegeleiding houden we goed zicht op eventuele problemen die zich voordoen, waaronder vruchtbaarheidsproblemen. In Nederland wordt 1 op de 5 koeien vervroegd afgevoerd als gevolg van een vruchtbaarheidsprobleem. Binnen de melkveefokkerij is er de laatste jaren een verhoogde aandacht voor duurzaamheden, waar vruchtbaarheid (naast klauwgezondheid: zie pagina 6 en uiergezondheid: zie pagina 7) de belangrijkste factor is.

Naast aanpak van probleemdieren zetten we sterk in op preventie. Door analyse van betrouwbare data kunnen we in onze veterinaire advisering een op uw bedrijf gericht plan maken. Bij de analyse van de vruchtbaarheidskengetallen gebruiken we diverse systemen, zoals PirDAP (MPR-gegevens) en Cowvision. Naast deze bekende systemen gebruiken we sinds 2021 ook Vetwerk. Het grote voordeel van Vetwerk is dat tijdens het rectaal opvoelen waarnemingen aan de individuele koe direct digitaal worden opgeslagen op een tablet. Dit geeft u en ons waardevolle informatie om koeien beter te volgen en trends op het bedrijf te analyseren en aan te pakken.

Voor optimale resultaten is het naast de analyses van belang om moderne echoapparatuur (EasyScan) te gebruiken. Hiermee kunnen wij, naast de controle op dracht, afwijkingen in een vroeg stadium opsporen, zoals pusbaarmoeders, cysteuze eierstokken, niet actieve eierstokken, afgestorven vruchten of tweelingdrachten. Vervolgens zetten we waar mogelijk een passende (hormoon)behandeling in. Naast hormoonbehandelingen verrichten we veterinaire handelingen, zoals het spoelen van baarmoeders of het aanprikken van cysteuze eierstokken. Als leidraad gebruiken we de Richtlijn Vruchtbaarheidsbehandelingen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). Deze richtlijn volgt de meest recente inzichten op wetenschappelijk gebied.

Heeft u vragen op het gebied van vruchtbaarheid of wilt u dat één van onze dierenarts met expertgebied vruchtbaarheid naar u toe komen voor een consult? Klik op onderstaande knop of bel direct naar de praktijk: 0348-442653