De beste spray na het onthoornen van kalveren

We hebben een onthoornstudie uitgevoerd bij 255 kalveren afkomstig van 37 melkveebedrijven uit de ULP en de praktijk Zuid-Oost Drenthe. De onderzoeksvraag was of er verschillen zijn in wondgenezing na behandeling met een spray met antibioticum (CTC-spray) en een spray zonder antibioticum (Kenofix). We willen tenslotte het gebruik van antibiotica zoveel mogelijk beperken en zeker het gebruik van sprays,  omdat de veehouder of dierenarts de spray bij gebruik meestal ook inademen.
Na het onthoornen werd 1 kant met CTC-spray en de ander kant met Kenofix behandeld. Vervolgens werden het aspect en de grootte van de wond gemeten op 1 en 4 weken na onthoornen. Er is tevens gekeken of het onthoornapparaat (gas of elektrisch) effect heeft op de wondgenezing.

De metingen op vier weken na onthoornen lieten zien dat de wonden die behandeld waren met Kenofix gemiddeld 0,35 mm groter waren dan de CTC-spray wonden. De wonden behandeld met Kenofix waren ook iets vochtiger dan de CTC-spray wonden. De snelheid van wondgenezing liet weinig verschil zien tussen onthoornen met een gas of een electrisch onthoornapparaat. Er moet wel opgemerkt worden dat de kop van het gasapparaat een kleinere diameter heeft en daardoor een iets kleinere wond veroorzaakt.

Conclusie
Het verschil van 0,35 mm (minder dan een halve mm)  is zo klein dat het eigenlijk te verwaarlozen is. Het iets vochtiger wondaspect weegt niet op tegen een vermindering van antibioticum en het belang van uw eigen gezondheid. Wij adviseren dus om kalveren na het onthoornen met KenoFix te behandelen in plaats van met een spray die antibioticum bevat.

Heeft u vragen over dit onderzoek of zou u graag aanvullende informatie willen ontvangen van andere lopende onderzoeken? Neem dan contact op met Steven Sietsma via de onderstaande knop of door te bellen naar de praktijk op 0348-442653.