Cursus: Gezonde productieve koeien met weinig eiwit!

In samenwerking met agrarisch adviesbureau Boerenverstand start Kernpraktijken Rundvee in juni 2022 met het cursusaanbod ‘Gezonde productieve koeien met weinig eiwit!’. Met behulp van subsidie van het ministerie van LNV is het mogelijk om deze cursus over duurzame landbouw en gezonde koeien voor een grote groep veehouders over heel Nederland aan te bieden.

Waarom?
Er is momenteel veel gaande rond stikstof en overige duurzaamheidsvraagstukken. Het is nog onduidelijk waar het beleid heen gaat en wat dit voor bedrijven betekend. Wat wel zeker is, is dat de prijzen voor grondstoffen als kunstmest en krachtvoer enorm zijn gestegen. Het zal dus altijd lonen om de eiwitvoorziening scherp af te stellen, veel weidegras te benutten en stikstofverliezen zoveel mogelijk te beperken. Het is wel belangrijk dat de diergezondheid en productie op peil blijft. Daarom heeft Kernpraktijken Rundvee samen met Boerenverstand het initiatief genomen om een studieprogramma aan te bieden. Tijdens dit programma gaan we in groepsverband onder begeleiding van uw dierenarts en onafhankelijke experts op het gebied van rantsoenen, weidegang en economie, aan de slag met dit onderwerp. Veehouders krijgen concrete tips en adviezen voor hun bedrijf aangereikt.

Opzet?
25 landelijke veehoudergroepen van 10 veehouders verdeeld over de 15 praktijken van Kernpraktijken Rundvee. Het programma ziet er als volgt uit:

 • 4 landelijke webinars voor de deelnemende veehouders + dierenartsen van de 15 praktijken, 3 als voorbereiding op de bijeenkomsten in het veld en 1 afsluitend webinar. De webinars blijven de gehele projectperiode beschikbaar.
 • Na ieder webinar een fysieke bijeenkomst op één van deelnemende bedrijven per veehoudergroep, begeleid door een dierenarts van de praktijk + externe expert.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Basis relatie tussen stikstof, veevoeding en diergezondheid
  • Basisprincipes benutten van eigen ruwvoer
  • Kwaliteit van gras / verbeteren ruwvoerkwaliteit
  • Eiwit, stikstof en diergezondheid
 2. Stikstof, veevoeding en diergezondheid in de stalperiode
  • Verschillende grondstoffen in het winterrantsoen
  • Hoe stuur ik bij met ruwvoer en krachtvoer?
  • Het vinden van een optimale eiwitvoorziening om verliezen te voorkomen.
 3. Stikstof, veevoeding en diergezondheid in de weideperiode
  • Maximale ruwvoeropname uit weidegras
  • Bijvoedering en sturen op ureum

De rode draad in dit project is een aantal kengetallen waarmee de relatie tussen stikstofbenutting en diergezondheid meetbaar (stikstof overschot, ruw eiwit in het rantsoen, diergezondheidskengetallen, MPR kengetallen etc). De praktijken zullen deze gegevens van de deelnemers verzamelen en gebruiken in het project.

Planning
1. Basis relatie tussen stikstof, veevoeding en diergezondheid

 • Webinar: Juni 2022
 • Praktijkbijeenkomsten: Juni-sept 2022

2. Stikstof, veevoeding en diergezondheid in de stalperiode

 • Webinar: Oktober 2022
 • Praktijkbijeenkomsten: Okt – Dec 2022

3. Stikstof, veevoeding en diergezondheid in de weideperiode

 • Webinar: Februari 2023
 • Praktijkbijeenkomsten: Feb-Apr 2023

4. Eindbijeenkomst: medio april 2023

Kosten?
€175,- voor de gehele cursus

Interesse?
Geef u HIER of via onderstaande knop op. Let op: er is een maximaal aantal groepen, dus wees er snel bij!
Heeft u vragen over het programma en/of over de planning, klik dan HIER voor de informatiefolder of neem contact op via de praktijk: 0348-442653.