Bedrijfsgezondheidsplan en behandelplan

Ieder UBN waar op een jaargemiddelde 5 of meer varkens zijn geregistreerd, dient in het bezit te zijn van een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan. Het doel hiervan is om het antibioticumgebruik op Nederlandse varkensbedrijven te verminderen en verantwoord in te zetten. Deze plannen moeten jaarlijks geëvalueerd en herzien worden.

Bedrijfsgezondheidsplan
Het bedrijfsgezondheidsplan (BGP) is een terugblik naar het jaar daarvoor. Hierbij wordt o.a. gekeken naar antibioticumgebruik en verschillende aandoeningen in de voorgaande periode. Door middel van het BGP stelt u samen doelstellingen op om het komende jaar aan te werken.

Bedrijfsbehandelplan
Er zijn belangrijke zaken waar u rekening mee dient te houden en wij helpen u graag hier op te letten. De UDD maatregel zegt bijvoorbeeld dat u geen antibiotica op voorraad mag hebben, tenzij u een bedrijfsbehandelplan (BBP) heeft opgesteld met uw geborgde varkensarts. U mag uw dieren alleen behandelen volgens het opgestelde BBP.