Bedrijfsbegeleiding

Als veehouder en ondernemer werkt u hard om uw veestapel optimaal te laten presteren. U heeft bewust of onbewust een of meer doelstellingen waar u heen wilt met uw bedrijf. De ULP biedt een aantal begeleidingsvormen aan om u te helpen die doelstellingen te bereiken.

Een groot deel van onze veehouders maakt al gebruik van onze maandelijkse of zeswekelijkse begeleiding die een aantal voordelen kent:

 • een bedrijfsbezoek op een vast moment in de maand (regelmaat);
 • vast aanspreekpunt (uw ‘1op1’ dierenarts);
 • benodigde werkzaamheden en administratieve handelingen worden voor u ingepland, waardoor u deze niet vergeet (continuïteit).

Daarnaast bieden we een intensiever begeleidingspakket aan, namelijk het ULP-systeem. Bij deze tweewekelijkse bezoeken worden ook diergezondheidskenmerken, zoals uitvloeiing, mestscore en conditiescore, beoordeeld. Deze factoren hebben grote invloed op de gezondheid van dieren. Met deze data kunnen veehouders direct bijsturen waar nodig.

Expertbezoeken
Wij werken met zogenoemde expertgebieden. Aan elk expertgebied is een dierenarts gekoppeld die in het onderwerp gespecialiseerd is. De dierenartsen zijn over deze onderwerpen niet alleen een aanspreekpunt voor elkaar, maar ook voor u. Heeft u bijvoorbeeld een langdurig probleem met uiergezondheid, dan kan de betreffende dierenarts van dit expertgebied naar u toe komen om dieper op het probleem in te gaan.

Dit zijn de expertgebieden:

 • Jongvee
 • Uiergezondheid
 • Klauwgezondheid / huisvesting / welzijn
 • Vruchtbaarheid
 • Neospora / BVD en IBR
 • Salmonella en leverbot
 • Kleine herkauwers
 • Voeding en melkproductie
 • Robotmelken / sensoren
 • Managementsystemen
 • Duurzaamheid
 • Biologische landbouw

Wilt u hier meer over weten? Dan brengt uw 1op1 dierenarts u graag op de hoogte wat voor u mogelijk is. Klik op onderstaande knop of bel naar de praktijk: 0348-442653.