Blauwtong in Nederland

Blauwtong (BTV) is een virusziekte, waarbij verschillende subtypes kunnen worden onderscheiden. De ziekte komt in de grote delen van de wereld voor. De verschijnselen die kunnen worden gezien zijn koorts, ontsteking van mond- neusslijmvlies, vochtophopingen over het gehele lichaam. De ziekte wordt verspreid door kleine mugjes (Culicoides). In Nederland is deze ziekte in 2006 voor het eerst vastgesteld. Schapenhouders zagen destijds veel zieke dieren en ook sterfte. Sinds 2012 zijn we in Nederland weer officieel vrij van Blauwtong.

In Europa komen meerdere haarden van Blauwtong voor, die met name door 8 subtypes worden veroorzaakt, te weten: BTV-1, -2, -3, -4, -6, -8, -9 en -16.


Figuur 1: Stand van zaken van Blauwtong in Europa op 29 april 2021. (Bron GD)

De afgelopen jaren is het echter niet rustig voor wat betreft Blauwtong in Europa. Sinds enkele jaren komt BTV-8 opnieuw voor in Frankrijk. Het virus lijkt veel op het virus dat vanaf 2006 in Nederland voor problemen heeft gezorgd, maar de verschijnselen lijken vooralsnog veel minder heftig. Hoewel het oorzakelijk virus veel lijkt op BTV-8 dat in de periode 2006-2008 in grote delen van Noordwest-Europa voor ernstige klinische verschijnselen en uitval zorgde, doen zich in Frankrijk bijna geen problemen voor. Daarnaast wordt er sinds enkele jaren ook het type 4 in Frankrijk gezien. In Duitsland, Luxemburg en België zijn de laatste jaren ook opnieuw infecties met BTV-8 vastgesteld. Aangezien een aantal van deze gebieden aan Nederland grenzen is hier ook waakzaamheid geboden! Vooralsnog zijn we nog vrij van Blauwtong en verdenkingen moeten worden gemeld. Mocht de situatie voor Nederland wijzigen dan zullen we u op de hoogte brengen.